Wat kunt U doen?

Om onze vereniging draaiende te houden gaan wij regelmatig collecteren op feesten en partijen. Als u een feest of partij geeft houden wij ons aanbevolen om te collecteren. Hiervoor kunt u contact opnemen met J. Akkermans telefoon 0412-402625. Natuurlijk kunt u ook een bijdrage storten op IBANnummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comite Zieken en Gehandicapten Berghem.